Αφίσα- 4ος Μαθητικός Διαγωνισμός για τον Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο