Ανακοινώσεις

29/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο ...
22/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο ...
22/12/2017
Σύλλογος Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης | Οι Άγιοι Πάντες

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ!

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ...
22/12/2017

Ανακοίνωση για τους αριστούχους

Σας ενημερώνουμε ότι τα χρήματα ...