Ανακοινώσεις

23/03/2020

Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας

Σας ενημερώνουμε ότι το ωράριο ...
13/03/2020

Ματαίωση Γενικής Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της ...
11/03/2020

Θέση εργασίας

Ζητείται, από τεχνική και εμπορική ...
06/03/2020

Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται λόγω ...