ΕΞΕ – 92356 – 2023 – «Διαδικασία εισαγωγής χωρίς εξετάσεις μαθητών τριών ειδικών κατηγοριών στα εκκλησιαστικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024.»