ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΜΠΡΕΛΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ_(Ακριβές Αντίγραφο)_