ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Εξυπηρέτηση των πολυτέκνων σύμφωνα με τα νέα μέτρα
05/11/2021
Προσφορά από τα πολυκαταστήματα «ΛΗΤΩ»
09/11/2021

Ως γνωστόν, με νομοθετική ρύθμιση, (άρθρο 7 του ν. 3454/2006) ορίστηκε ως ημέρα της πολύτεκνης οικογένειας η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου.

            Φέτος ο εορτασμός αυτός, προς τιμή των προστατών των πολυτέκνων, Αγίων ΤΕΡΕΝΤΙΟΥ και ΝΕΟΝΙΛΛΗΣ  και τα επτά τέκνων τους, συμπίπτει με την 7η Νοεμβρίου 2021, που είναι η πρώτη Κυριακή του μηνός αυτού.   

           Με την ευκαιρία και του φετινού εορτασμού, επιβάλλεται να προβληθεί, με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο η στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας, που βάλλεται από την ασκούμενη διαχρονικά, αντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή πολιτική, παρά τη ρητή επιταγή του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος, με βάση την οποία:

«Οι πολύτεκνες οικογένειες  …. Έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους».

 

Με ευκαιρία τον εορτασμό της πολύτεκνης οικογένειας θέλουμε να παραθέσουμε τα πάγια αιτήματα το Συλλόγου μας και της ΑΣΠΕ απέναντι στην πολιτεία:

 1. Η πολιτεία οφείλει να ασκεί δημογραφική πολιτική σύμφωνα με το Σύνταγμα με στόχο την αύξηση των γεννήσεων από τον γηγενή πληθυσμό. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να δίδονται κίνητρα σε δύο άξονες:
  1. Γενική δημογραφική πολιτική, για την απόκτηση 1ου, 2ου και 3ου παιδιού,
  2. Ειδική δημογραφική πολιτική, για την απόκτηση του 4ου και επόμενου παιδιού, διότι οι πολύτεκνες οικογένειες συμβάλλουν περισσότερο από κάθε άλλη οικογένεια στην σταθεροποίηση του πληθυσμού (καθώς το 3ο παιδί αναπληρώνει το 2ο που λείπει από μια μονότεκνη οικογένεια και το 4ο αναπληρώνει τα παιδιά της άτεκνης οικογένειας και των αγάμων).
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος, η πολιτεία οφείλει ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες λόγω της προσφοράς τους στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας και σε αναγνώριση των πολύ υψηλών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται για την ανατροφή των παιδιών. Η αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης και το Δημόσιο συμφέρον επιβάλλουν την υιοθέτηση ειδικών δράσεων για την ενίσχυση της πολύτεκνης οικογένειας, στο έργο συντηρήσεως των παιδιών της.
 3. Συνδυάζοντας το 1ο και το 2ο ανωτέρω, είναι προφανώς ότι σε κάθε νομοθέτημα, πρέπει να υπάρχει ειδική ρήτρα ενίσχυσης της οικογένειας, βάσει πλήθους παιδιών, και στις πολύτεκνες οικογένειες επιπλέον να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση – υπερκίνητρο, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, όπως έχουν αποφανθεί τα Διοικητικά Δικαστήρια και το ΣτΕ.
 4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Δεν είναι λογικό να φορολογούνται οι άγαμοι όπως οι γονείς. Τα 1.000 ευρώ αφορολόγητο ποσό για κάθε παιδί που είχε υποσχεθεί η ΝΔ προεκλογικά στο 6ο σημείο του προγράμματός της, δεν έχουν νομοθετηθεί. Θα πρέπει άμεσα να νομοθετηθεί και υιοθετηθεί αφορολόγητο εισόδημα ίσο με το όριο φτώχειας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Είναι αδιανόητο να φορολογείται εισόδημα που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Για τις πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να θεσπισθεί σημαντικό αφορολόγητο ποσό, καθώς η συνεισφορά των πολυτέκνων στα κρατικά έσοδα από ΦΠΑ (λόγω των καταναλωτικών τους δαπανών) είναι σημαντικά μεγαλύτερα από κάθε άλλη οικογένεια ή άτομο.
 5. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ: στην Ισπανία και σε άλλα κράτη, δίδεται αύξηση της σύνταξης κατά ένα ποσοστό βάσει πλήθους παιδιών, διότι η σύνταξη είναι συνάρτηση δύο παραγόντων: εισφορών που έχει δώσει στο σύστημα ο ασφαλισμένος και πλήθους παιδιών που έχει συνεισφέρει στην κοινωνία, η εργασία των οποίων θα δώσει έσοδα στο ασφαλιστικό σύστημα για την συνέχιση της καταβολής των συντάξεων. Είναι απόλυτα λογικό να πρέπει να ανταμείβονται στην σύνταξη και οι δύο πυλώνες που κρατούν όρθιο το ασφαλιστικό σύστημα. Επομένως πρέπει άμεσα να θεσμοθετηθεί ποσοστό αύξησης της κύριας και της επικουρικής σύνταξης τόσο στον πατέρα όσο και στην μητέρα βάσει πλήθους παιδιών.
 6. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: άμεση επαναφορά του μέτρου των ελεύθερων μετεγγραφών για τα παιδιά των πολυτέκνων, όπως ίσχυε επί 30 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα. Με τα ισχύοντα για τις μετεγγραφές, πολλά παιδιά πολυτέκνων που δεν επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ της πόλης κατοικίας τους, αδυνατούν να σπουδάσουν – κατάφωρη κοινωνική αδικία, παραβίαση του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος.
 7. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: άμεση επαναφορά του επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων, όπως έχει περιγραφεί στο άρθρο 6 του προεκλογικού προγράμματος της ΝΔ.
 8. ΣΤΕΓΑΣΗ: να εφαρμοσθεί ο νόμος της στεγαστικής συνδρομής των πολυτέκνων που προβλέπει άμεση παραχώρηση δωρεάν κατοικίας με την απόκτηση του 7ου παιδιού (άρθρο 52, Ν. 2082/21-9-1992). Να δοθούν ισχυρές επιδοτήσεις ενοικίου, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, ώστε ο πολύτεκνος να δαπανά λιγότερο από 10% του εισοδήματός του για το ενοίκιο, και να είναι τελείως δωρεάν με την απόκτηση του 5ου παιδιού. Είναι ανάγκη να υπάρξει εθνικό σχέδιο κοινωνικής στέγασης με απόλυτη προτεραιότητα στις πολύτεκνες οικογένειες για λόγους οικογενειακής και δημογραφικής πολιτικής.
 9. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΑ: άμεση επαναφορά του ειδικού μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρονικού ρεύματος που κακώς καταργήθηκε το 2018, καθώς οι δαπάνες των πολύτεκνων οικογενειών σε ηλεκτρικό ρεύμα αποτελούν μεγάλο έξοδο γι΄ αυτές, ενώ δεν έχουν κανένα ανταποδοτικό όφελος για τα έσοδα που συνεισφέρουν με την κατανάλωση που αναγκαστικά πραγματοποιούν.
 10. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ: απόλυτη προτεραιότητα στους πολύτεκνους και στους ανάπηρους (άρθρο 21, παρ. 2 Συντάγματος) σε κάθε είδους τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις, σε όλο το Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ. Αμέσως μετά, να ακολουθούν οι τρίτεκνοι και οι δίτεκνοι.
 11. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ):  Σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και των άλλων Φορέων του Δημοσίου να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 4765/2021, με βάση την οποία : «Ποσοστό 16% στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ  και ΔΕ, κατά κλάδο και ειδικότητα, καλύπτεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 6 του ν. 3454/2006, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014».
 12. ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:  Επί 35 περίπου έτη, οι Σύλλογοι πολυτέκνων – Μέλη της ΑΣΠΕ είχαν ενταχθεί στους  Φορείς παραλαβής και δωρεάν διαθέσεως στις πολύτεκνες οικογένειες οπωροκηπευτικών και άλλων προϊόντων . Δυστυχώς, το έτος 2015 οι Σύλλογοι Πολυτέκνων ετέθησαν εκτός από τους Φορείς αυτούς, οπότε επιβάλλεται η άμεση επανένταξή τους, δεδομένου ότι οι πολύτεκνες οικογένειες ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και ως εκ της θέσεως τους αυτής, προστατεύονται ευθέως από το Σύνταγμα (άρθρο 21 παρ. 2).

13. Επί του προκειμένου σας ενημερώνουμε ότι η ΑΣΠΕ, με την υπ’ αριθμ. 732/27-10-2021 επιστολή της, προς τους Βουλευτές, τους απέστειλε πληροφορίες για το προφίλ της ΑΣΠΕ, για την προσφορά της στην κοινωνία και τις βασικές της θέσεις και ζήτησε από αυτούς να αρθρογραφήσουν στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο υπέρ των απόψεων της.

           Ο  Σύλλογός μας, που είναι γνωστό όλο του το έργο, παρακαλεί τους πολυτέκνους να απευθυνθούν στους Βουλευτές που γνωρίζουν για να κάνουν κι αυτοί αυτό που πρέπει. 

Ευελπιστούμε οι άρχοντες του τόπου να πάρουν σωστές αποφάσεις και να υλοποιήσουν μέτρα για τη λύση του δημογραφικού προβλήματος και την στήριξη των πολύτεκνης οικογένειας, του αιμοδότη του έθνους μας. 

Ευχόμαστε ο Άγιος Θεός να φωτίσει τους θρησκευτικούς και πολιτικούς ηγέτες της πατρίδας μας και να κάνουν το καλύτερο δυνατό για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. 

 

1 Comment

 1. Ο/Η Ιωάννης Αποστολίδης λέει:

  Συγχαρητήρια για το άρθρο σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.