Ο πρόεδρος κ. Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος στην TV100!
06/02/2018
Προκήρυξη δήμων
07/02/2018

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 93

Αθήνα, 29/1/2018

Προς                                                                         

όλες τις Πολυτεκνικές Οργανώσεις-                                    

Μέλη της ΑΣΠΕ

ΘΕΜΑ: Επίδομα παιδιού

ΣΧΕΤ.   Άρθρο 214 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018)

Υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. Δ 22/11/2705/58/2018 (ΦΕΚ 57/Β/18-1-2018) Κ.Υ.Α

Αγαπητοί Συνάδελφοι, για το προκείμενο θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 
1.         Τη στιγμή κατά την οποία η χώρα μας καταρρέει δημογραφικά και εξυφαίνεται μια αθέατη γενοκτονία, αφού από 1/1/2017 έως 27/12/2017 οι θάνατοι εκτινάχθηκαν στις 123.079 και οι γεννήσεις είναι μόλις 88.132 (εκ των οποίων το 15%) προέρχεται από γεννήσεις αλλοδαπών) έχουμε δηλαδή υπεροχή των θανάτων κατά 34.947!!!, η συγ(Κυβέρνηση) των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, συνεχίζουσα την αντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή πολιτική, με το Ν. 4512/2018 που ψηφίστηκε πρόσφατα, εξαφάνισε και τα τελευταία εναπομείνανταδημογραφικά κίνητρα.

2 α.     Με το άρθρο 214 του Ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», θεσπίστηκε επίδομα παιδιού από 1/1/2018, ενώ με την ίδια διάταξη καταργήθηκαν:

  • Το ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ, που είχε θεσπιστεί με τη διάταξη της παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ του Ν. 4093/2012 και
  • Το ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, που είχε ψηφιστεί με το άρθρο 40 του Ν. 4141/2013.

β)         Κατ’ εφαρμογή της παρ. 13 του ως άνω άρθρου 214, εκδόθηκε η β΄ σχετική Κ.Υ.Α.: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού».

3.         Με την καθιέρωση του επιδόματος παιδιού και με την κατάργηση του ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, για πολλές χιλιάδες πολύτεκνες οικογένειες θα μειωθούν αισθητά τα χρηματικά ποσά που ελάμβαναν με τα καταρτιθέντα επιδόματα, ενώ πολλές επίσης χιλιάδες πολύτεκνες οικογένειες δεν θα λαμβάνουν επίδομα.

4.         Με τον ίδιο παραπάνω νόμο καταργήθηκε και το δημογραφικό κίνητρο για τους πολυτέκνους εκπαιδευτικούς, δηλαδή τη διευκόλυνση που αυτοί είχαν με την απαλλαγή τους από τις εξωδιδακτικές εργασίες, υποχρεώνοντάς τους με βάση το άρθρο 245 του παραπάνω Ν. 4512/2018, σε υποχρεωτική 30ωρη εβδομαδιαία παραμονή στο σχολείο!

5.         Προς ενημέρωσή σας και προς ενημέρωση των πολυτέκνων οικογενειών που είναι μέλη σας, επισυνάπτεται στην παρούσα ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο φαίνονται τα ποσά που δικαιούται κάθε οικογένεια ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της, σε συνδυασμό με το οικογενειακό εισόδημα, το οποίο είναι πραγματικό ή τεκμαρτό.

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας                     Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος     Εμμανουήλ Χρυσόγελος           Χαράλαμπος Παύλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.