Κανόνες Απορρήτου


Οι πληροφορίες σε αυτό ο μήνυμα ενδέχεται να είναι εμπιστευτικές-απόρρητες ή/και να περιέχουν προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους επιτρέπεται μόνον από τον/τους αναφερόμενο/νους παραλήπτη/τες. Εάν έχετε λάβει το παρόν μήνυμα από λάθος και δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης ή ο αρμόδιος υπάλληλος, σας ενημερώνουμε ότι αποκάλυψη, αναπαραγωγή, διανομή ή οποιαδήποτε άλλης μορφής χρήση των περιεχομένων του παρόντος μηνύματος απαγορεύεται.

Εάν λάβατε αυτό το μήνυμα κατά λάθος, παρακαλείσθε να επιστρέψετε το αρχικά μήνυμα στη διεύθυνση info@e-agioipantes.gr, απαντώντας σε αυτό το μήνυμα, και στη συνέχεια να διαγράψετε οριστικά το μήνυμα από το σύστημα σας. Στην ίδια διεύθυνση αποστείλετε σχετικό μήνυμα σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή θέλετε να προβείτε σε διόρθωση των στοιχείων σας.

Δεδομένου ότι η επικοινωνία μέσω διαδικτύου δεν είναι ασφαλής, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του παρόντος ή των συνημμένων του και συνιστούμε να το υποβάλετε στις διαδικασίες πρόληψης ιών πριν από τη χρήση του.