Ο Σύλλογος | Οι Άγιοι Πάντες

Ιστορικό

Ο Κεντρικός Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Νομού Θεσσαλονίκης «Οι Άγιοι Πάντες» ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1929 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος πολυτέκνων στη Βόρειο Ελλάδα και έχει εγγεγραμμένα μέλη 10.750 οικογένειες, δηλαδή 21.000 γονείς και περισσότερα από 43.000 παιδιά. Η δραστηριότητα του συλλόγου είναι μεγάλη και σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα όμως στον πολιτιστικό, κοινωνικό, μορφωτικό και εθνικό. Φέτος, ο σύλλογός μας συμπλήρωσε 90 χρόνια αγώνων και προσφοράς και κάνουμε προσπάθεια να δημιουργήσουμε τις ανάλογες υποδομές για ακόμη καλύτερη λειτουργία και αποτελέσματα στο μέλλον.

Διοικητικό Συμβούλιο

Στο Σύλλογο Πολυτέκνων Οι Άγιοι Πάντες, οι εκλογικές διαδικασίες άρχισαν στις 25-2-2023 με τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2022 και την απόφαση για εκλογές. Συνεχίστηκαν με την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 4-3-2023, όπου ψηφίστηκαν ο Οικονομικός Απολογισμός του 2022και η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών και αποφασίστηκε η ημερομηνία της ψηφοφορίας για τις 11 Μαρτίου ημέρα Σάββατο.

Οι εκλογικές διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν με πολύ μεγάλη συμμετοχή των πολύτεκνων οικογενειών που ολοκληρώθηκαν με την συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Θεοτοκάτος Ερωτόκριτος

Αντιπρόεδρος: Δαργινάκης Ευάγγελος

Γεν. Γραμματέας: Νικολαρεΐζης Ηλίας

Ταμίας: Ουσαντζόπουλος Νικόλαος

Υπ. Δημ. Σχέσεων:  Χουρπουλιάδης Γεώργιος

                                   Μέλη:             Ξανθόπουλος Χαράλαμπος

                                                Βαϊτσάκης Χρήστος

Αναπληρωματικά Μέλη:

                                                  Κορκόντζιλας Ηλίας

                                                   Τσιόγκας Γεώργιος

                                                                  Πιπερόπουλος Αλέξανδρος

                                                  Σύρπης Γέωργιος

                                                              Μπουτακίδης Σπυρίδων

Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε)

Η Α.Σ.Π.Ε. (Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος) μέλος της οποίας είναι και ο σύλλογός μας, ιδρύθηκε το 1931 και από τότε έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των Πολυτέκνων, τη μελέτη και την προώθηση των αιτημάτων τους, και γενικά την προαγωγή των ηθικών και υλικών συμφερόντων τους.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία προασπίζεται το θεσμό της οικογένειας και αγωνίζεται για τη διατήρηση των ελληνικών παραδόσεων, τη διάδοση των αρχών του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού, καθώς και για την αφύπνιση όλων των δυνάμεων της χώρας, για την επίλυση του Δημογραφικού προβλήματος.

Οι 180 χιλιάδες περίπου Πολύτεκνες οικογένειες, που ανήκουν στους Συλλόγους-μέλη της και έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τους νόμους εφοδιάζονται ατελώς από τη Συνομοσπονδία, δια μέσου των πολυτεκνικών Συλλόγων, με τα απαραίτητα βιβλιάρια-ταυτότητες για την πολυτεκνική ιδιότητα.

Από την Α.Σ.Π.Ε. επίσης χορηγούνται τα πιστοποιητικά για το επίδομα/σύνταξη στην Πολύτεκνη μητέρα που θέσπισε η πολιτεία, καθώς και πιστοποιητικά για κάθε νόμιμη χρήση (διορισμούς, στεγαστικά δάνεια, μετεγγραφές, εισαγωγή σε ορισμένες σχολές, κ.λπ.).

Σημαντικό μέρος των προσπαθειών της Α.Σ.Π.Ε. αναλίσκεται στη διατύπωση και προώθηση των αιτημάτων και επίλυση των παντός είδους προβλημάτων των Πολυτέκνων με παραστάσεις, υπομνήματα μελέτες προς τη Βουλή, τα διάφορα Υπουργεία και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Το κοινωνικό έργο της Α.Σ.Π.Ε. απορροφά επίσης ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της, καθώς ένας όχι ευκαταφρόνητος αριθμός οικογενειών έχει ανάγκη από κοινωνική, υλική και νομική ενίσχυση και συμπαράσταση. Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον και η φροντίδα της Α.Σ.Π.Ε. για τις ανάγκες των Πολυτέκνων οικογενειών των ακριτικών νησιών μας, των ορεινών και άγονων περιοχών.

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών η Α.Σ.Π.Ε. συμμετέχει επίσης, σε επιτροπές διαφόρων Υπουργείων (Εργασίας, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υγείας και Πρόνοιας, κ.λπ.) και συνεργάζεται με διάφορες οργανώσεις ή ενώσεις που επιδιώκουν παρόμοιους κοινωνικούς σκοπούς όπως η ΕΔΗΜ, το ΦΙΑΔΗΠ και η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων, ενώ συγχρόνως εκπροσωπεί τους Πολύτεκνους στην COFACE που είναι η Συνομοσπονδία Οικογενειακών Οργανώσεων των Χωρών της Ε.Ε.

Είναι το ανώτατο Συνδικαλιστικό Όργανο των Πολυτέκνων της χώρας. Διοικείται από το Γενικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 22 αιρετά μέλη που προέρχονται από τις Πρωτοβάθμιες οργανώσεις/Σωματεία μέλη της, που αριθμούν τα 108 και εδρεύουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Από τους 22 γενικούς Συμβούλους οι 7 συγκροτούν την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία υλοποιεί τις, στρατηγικής φύσεως, αποφάσεις του Γενικού συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Μέλη των πρωτοβάθμιων Σωματείων είναι οι 180 χιλιάδες περίπου πολύτεκνες οικογένειες.

Βασική νομοθεσία για την προστασία των πολυτέκνων

Η βασική νομοθεσία που ισχύει σήμερα για την προστασία των πολυτέκνων είναι, ο νόμος 1910/1944 (ΦΕΚ 229/Α/3-10-1944) «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί προστασίας πολυτέκνων, όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με:

  • Το, από 19-9/22-10-1953 Β.Δ. (ΦΕΚ 288/Α/22-10-1953) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων του υπ’αριθ.1910/1944 νόμου κλπ». Διαβάστε περισσότερα …
  • Το νόμο 860/1979 (ΦΕΚ 2/Α/5-1-1979) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.1910/1944 κλπ).». Διαβάστε περισσότερα …
  • Το νόμο 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006 «ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». Διαβάστε περισσότερα …