ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1350-07.12.2018 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ(ΩΟΥΖΟΚΙ0-ΞΟ1)