Σύλλογος Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης | Οι Άγιοι Πάντες

Προσφορά προς τα μέλη του συλλόγου πολυτέκνων «Οι Άγιοι Πάντες»

Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε οποιαδήποτε προσφορά θέλετε να κάνετε προς τα μέλη του συλλόγου μας. Αν τυχόν θέλετε να ακυρώσετε κάποια προσφορά, παρακαλούμε να στείλετε email στο agioipantes@gmail.com ενημερώνοντάς μας σχετικά.