Πρόσκληση Τακτικής και Τακτικής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
26/05/2021
Αναζήτηση στέγης
02/06/2021

Αρ. Πρωτ.19                                                                           Θεσσαλονίκη, 31/05/2021

 

Προς:              Όλα τα μέλη του Σωματείου

                        ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ»

ΘΕΜΑ:      Πρόσκληση Τακτικής και Τακτικής Επαναληπτικής
Γενικής Συνέλευσης

 

Αγαπητοί Πολύτεκνοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ»,

σε εφαρμογή του άρθρου 20 του ισχύοντος καταστατικού

συγκαλεί

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του, που θα γίνει, το Σάββατο 05/06/2021,

στα γραφεία του Συλλόγου μας στον 3ο όροφο, με ώρα έναρξης 11 π. μ.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

 

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  2. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020,συζήτηση επ’αυτής και έγκρισή της.
  3. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση οικ. έτους 2020, παρουσίαση οικονομικού απολογισμού, συζήτηση επ’ αυτού, έγκρισή του καθώς και απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. από κάθε οικονομική-διαχειριστική ευθύνη.
  4. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων)

 

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το ένα τέταρτο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού. Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της 11-9-2019 (πρακτικό 12ο) ταμειακώς τακτοποιημένα για τη συμμετοχή τους στη Γ.Σ. είναι όσα μέλη έχουν πληρώσει  το έτος 2020. Δηλ: Από 3400 ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη) θα πρέπει να παρευρίσκονται τα 850 μέλη. 

 

 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 20  του ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 12  ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη (της πρώτης γενικής συνέλευσης)

και ώρα έναρξης 11 π. μ.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  με παρουσία 10 ατόμων βάσει των μέτρων προστασίας  λόγω του COVID-19.

Σας επισημαίνουμε ότι για τη δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού.

 

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία του κάθε μέλους κρίνεται απαραίτητη.

 

Για το ΔΣ του σωματείου

 

                  Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

  ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ                                           ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΪΖΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.