ΤΟ ΧΑΡΙΤΟΒΡΥΤΟ ΑΓ.ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΠΡΟΜΗΤΟΡΟΣ ΑΝΝΗΣ.